Zajímavé články
Zajímavé odkazy
Naši partneři

Seniorský tenis


Seniorský tenis v České republice je součástí organizační struktury Českého tenisového svazu, má jeho podporu v oblasti organizační, prezentační a finanční.

Výkonný výbor ST pracuje v souladu se stanovami ST a plní tyto hlavní úkoly :

- organizuje a řídí mezinárodní turnaje ITF v České republice a další turnaje dle termínové
  listiny
- zajišťuje reprezentaci České republiky v týmových soutěžích na mistrovstvích světa
- ve spolupráci s oblastními tenisovými svazy podporuje organizaci týmových soutěží
   v jednotlivých oblastech
- pravidelně prezentuje svou činnost na stránkách časopisu Českého tenisového svazu
  TENIS
- podílí se na realizaci příležitostných aktivit s vazbou na seniorský tenis
- udržuje kontakt s mezinárodní seniorskou komisí ITF a Tennis Europe
- prezentační činností a osobními kontakty se snaží o zapojení bývalých závodních hráčů
   a široké tenisové veřejnosti do seniorského hnutí.

Výkonný výbor seniorského tenisu je jediným oficiálním partnerem Českého tenisového svazu.
 

 

  Český tenisový svaz - seniortenis