Zajímavé články
Zajímavé odkazy
Naši partneři

Výkonný výbor


Výkonný výbor Seniorského tenisu - ČTS

 
Předseda Výkonného výboru
Jan Kučera
tel: +420 603 379 692
e-mail: kucera@tcgkv.c
 
Místopředseda Výkonného výboru
Iva Petrová DiS
tel: +420 603 543 564 
e-mail: i.petrova@seznam.cz
 
Ekonomický úsek
Květa Eichlerová
tel: +420 603 438 494
 e-mail:ekytka@seznam.cz
 
Mezinárodní sekretář ČTS
Kateřina Kramperová
tel.: 222 333 403
mobil: 778 777 922
e-mail: katerina.kramperova@cztenis.cz
 
Sportovně-technický úsek
Ing. Leoš Fiala
tel.: 222 333 417
e-mail: leos.fiala@cztenis.cz
 
za hráče
Ing. Tomáš Čapoun
tel. +420724179520
tomas.capoun@ioolb.izscr.cz

 

organizační výbor:

Eliášová Zuzana

Krůpová Milena

Novotná Daniela

Kodešová Iva